Artsobservasjoner

onsdag 12. desember 2012

Rugder i vinterkulde Nodeland i Mandal

Jeg skremte opp ei rugde i ei bratt li ned mot sjøen, den fløy inn i en eierbusk og ble liggende! Jeg kunne plukke den opp, og jeg fikk Lloyd Gundersen til å ta et bilde. Den var kanskje litt marger, men virket ellers relativt frisk. Vi la den tilbake under busken, hvor den fortsatte å "trykke". Vi skremte siden opp et par rugder til i samme område, de fløy opp på bare noen meters avstand. Det var veldig lite snø i den bratte lia ned mot sjøen - krattskog av eik.

Rugdene som overvintrer og klarer seg i milde vintre. Men når kulda setter inn er det nok mange som fryser i hjel. Håper denne klarer seg!

Tekst: Asbjørn Lie
Foto: Lloyd Gundersen (mobiltelefon).
Nodeland like vest for Mandal sentrum.12. desember 2012.

Ingen kommentarer: