Artsobservasjoner

torsdag 19. juni 2014

Bli med på Randøyadagen søndag 22. juni 2014


Eldar Wrånes stiller opp for zoologisk forening, her sammen med interesserte tilhørere ved en liten spørrekonkurranse om skjell som vi hadde et tidligere år.


Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen disponerer sammen med Agder Botaniske Forening og Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag ei flott hytte i friluftsområdet på Østre Randøya. Hvert år arrangerer Midt-Agder Friluftsråd (MAF) Randøyadagen i samarbeid med foreniger og lags på øya, med ulike arrangementer. Vi holder åpen hytte og og forteller om våre aktiviteter på øya. Vi har som kjent et større skjøtselsprosjekt for å ta vare på de flotte tørrbakkene og blomsterengene her ute. Dette er et samarbeid mellom Agder Botaniske Forening og NZF, Sørlandsavdelingen.  Det vi bli et sentralt tema under årets blomstervandring som starter fra hytta vår kl 13.
 
 
Viktig informasjon:
- Felles båttransport fra Kongshavn kl.10.00 for dem som må forberede aktiviteter
- MAF disponerer og vil sammen med Kai Lindal sørger for gratis båttransport.
 
Det vil bli arrangert konsert i fjellanlegget, omvisninger og gudstjeneste i tillegg til aktivitene til de ulike foreningene som disponerer hytter på øya. Se annonse i F.vennen, Naturloskatalogen mm.
 
Vi håper at mange fra våre foreninger blir med ut, gi gjerne beskjed hvis blir med til Asbjørn Lie tlf. 97064081 eller send ei melding på asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no

Dette er en fin anledning til å bli kjent med øya og hytta vår!
 
 
Da sees til søndag! Asbjørn

Ingen kommentarer: