Artsobservasjoner

fredag 11. mars 2016

Elg og ryper i Denali nasjonalpark, bjørn ved Silver Salmon Creek Lodge i zoologisk tirsdag 15.mars kl 18.30.Alaska!  En av våre mest frittflytende Telegrafer, hr Jørn Johnsrud begikk høsten 2015 en tur i skauen sånn reeelativt langt unna. Vi snakker Alaska, Silver Salmon Creek og Denali National Park med bushplane som atkomstvei og grizzlybjørn og mose (skal visst være non form for elg) rekende rundt i nabolaget! Bli med til skauområder og heier som får til og med storskogene rundt Moseidvarden til å blekne!  Tekst: Tor Kviljo

Kanskje litt større en det vi er vant med fra Sørlandsskogene? Ryper i Denali nasjonalpark
 Der skulle vi ha vøri...


Fotos: Jørn Johnsrud

Alle er vel møtt!

Møtet starter kl 18.30 tirsdag 15. mars på Agder naturmuseum

Mvh Asbjørn Lie


Ingen kommentarer: