Artsobservasjoner

mandag 17. oktober 2016

Marin Kartleggingshelg og pøbelplanter på Østre Randøya 21.-23. oktober 2016

Kartlegging er viktig for å ta vare biologiske mangfoldet. Mye gjøres i offentlig regi, men også enkeltpersoner og foreninger kan gjøre en innsats. Vi i NZF har fokusert mer på dette de to siste årene, og startet opp det "ålegrasprosjektet" i 2015 hvor kartlegging i tilknytning til bekyttede lokaliteter i skjærgården ble prioritert. Vi gjennomførte også en totaltelling av makrellterne i Kristiansand sammen med NOF lokalt i dette prosjektet som ble støttet økonomisk av SABIMA. I år har vi utvidet prosjekt og fått med oss botanisk, sopp og nyttevekstforeningen, insektforeningen og NOF på et utvidet prosjekt.

Siste felles kartlegging i år blir på Randøya til helga (21.-23. oktober) med fokus på det marine, men også litt på fremmede arter i strandsonen (pøbelplanter).

Anna Blix fra SABIMA kommer på lørdag hvor vi også har fokus på fremmede arter. Ved Buholmsanden, vest på øya. Hun vil også snakke om den nye forskriften om fremmede arter og om pøbelplanteprosjektet (botanisk forening).

 Rynkerose på Buholmsanden, mat for grønnfinken, men fortrenger annen verdifull natur! Foto: Asbjørn Lie

Vi stiller med dykkere, kasterive, bunnskrape... for å samle inn planter og dyr fra havet. Vi har fått med oss Eldar Wrånes til å hjelpe oss med artsbestemmelsen. Vi lærer om hva vi skal notere før vi legger observasjonene inn i Artsdatabanken (Artsobservasjoner). Dyrene og algene leveres til Agder naturmuseum som dokumentasjon.

 Stillehavsøsters som vokser på et hjerteskjell fra Buholmsanden. Svartelistet, men også god mat? Foto Asbjørn Lie

Magne Flåten (SABIMA) kommer for å lære oss om hvordan kartlegge og legge inn i artsobservasjon - blant annet hvordan vi kan bruke Olympus TG4 som har innebygd gps. Hvordan kan vi effekt legge inn observasjoner?

Jan Stenløkk fra NZF (hovedstyret) lærer oss hvordan vi skal konservere marine dyr, og vi kikker litt på hvordan vi skal ta vare på marine alger.

Logistikk vi satser på å bruke private båter ved transport, og må derfor vite hvor mange som kommer, påmelding seinest torsdag 20. oktober.

Dersom du vil overnatte er det også mulighet for det, vi har noen plasser på egen hytte, men har også fått lov til å bruke Bymisjonens hytte som ligger like ved. 

Mat: Vi kjøper inn ræger til lørdagskvelden, vi kan kjøpe inn mat felles men kontakt oss angående dette dersom du blir med. 

Ann-Elin Synnes og Lillian Tveit blir med som dykkere.

Ann-Elin og Lillian i aksjon fra en kartleggingstur på også stiller opp igjen. Foto: Kristoffer Bøhn.


Vi setter et lite værforbehold, men så langt ser det brukbart ut (yr.no).

Felles arrangement mellom Agder botaniske forening og NZF, Sørlandsavdelingen og hovedforeningen.

Påmelding til asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no eller på SMS til 97064081 (eller ring) - så fort som mulig og seinest torsdag kl 12.

Mvh Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: