Artsobservasjoner

søndag 7. januar 2018

Velkommen til årsmøte og rekefest 23/1Årsmøte! Et traurig men nødvendig innslag i alle foreninger med sine statutter i behold. Vi letter byrden ved å minimalisere ”dei faste påstane” (årsberetning, regnskap, valg) til et absolutt minimum, mens plass til bespisning (Pandalus borealiswith friends), sludring og ikke minst - årskavalkade i Hilde Skiffards regi gis hensynsløs stor plass! Som vanlig BINDENDE PÅMELDING 1 uke før, og som vanlig er antakelig antall påmeldte akkurat ½ av de som faktisk kommer og forventer at de er regnet med… Vi sees uansett! PS. Påmelding kan skje til Tor K, sms 952 44 812.


ÅRSMØTE FOR 2017
Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen
(Stiftet 7. februar 1964)
Avholdes etter beste evne på Agder naturmuseum den 23 januar 2018 kl 18.30
DAGSORDEN
 • Åpning & velkommen v/bobestyreren
 • Valg av referent + valg av tellekorps; utpeking av frivillige
 • Årsberetning v/ bobestyreren
 • Regnskap/revisjon og sektens økonomiske tilstand v/ Bjørn Vidar Olsson
 • Rapport fra skjøtselsgruppa for 2017 og tanker om veien videre v/ Asbjørn Lie
 • Foreningshyttene!
 • Snikkedalen v/ Bjørn Vidar Olsson
 • Østre Randøya v/Hilde Skiffard
 • Sladder fra hovedforeningen v/Asbjørn Lie
 • Valg v/ Gisle Skancke og Carl Erik Kilander
 • Eventuelt
 • Årskavalkade - zoologiske berettelser fra 2017 ved Hilde Skiffard!
bevertning - reiks!

Ingen kommentarer: