Artsobservasjoner

onsdag 2. mars 2011

PROGAM VÅR / SOMMER 2011

Norsk Zoologisk Forening – Sørlandsavdelingen!
Program – våren & sommer MXXI

Tirsd. 8/2: En av våre absolutt mest udskremte medarbeidere – Hilde Skiffard – beretter om natur & dyreliv på Anholt!, en liten øy midt ute i Kattegat med dansker og sel som spesiale. Forvent kul reportasje fra dansk ingenmannsland!

Onsd. 23/2 En av ”våre” holder møte i konkurrerende forening (NOF!) noe vi selvsagt
markerer! Bli med Odd Kindberg til Oman på jakt etter eksotisk avifauna! forvent en herlig billedsceanse fra godt utenfor allfarvei!

Tirsd. 8/3 Rune Ånderå fra SABIMA (SAmarbeidsrådet for BIologisk MAngfold) holder foredraget Skog, skogbruk, biomangfold, og klima – sannheter og myter.
I disse klimautslipp, CO2 og biomangfold-tider er skogens verdi målt i mange flere verdiskalaer enn bare som cellulosefiber og skur. Med FN’s skogår som bakteppe tar Rune oss med inn i (den virtuelle) svarteste granskauen for å vise oss hvordan klimaregnskapet kan gå opp med biomangfoldet intakt.

Onsd. 16/3 Fellesmøte med fjærfeforbundet (NOF); Peter Marki har vært i Indonesia og
kan rapportere om fauna sterkt avvikende fra hva som finnes i baneheia!
Møt opp til et foredrag om eksotisk fugleliv rett fra regnskogen!

Helg 9-10/4 Barnegruppas orreleik! Den skal tidlig krøkes etc. etc.! Vår ydderst skolerte og terrenggående juniorsjef arrangerer orreleiktur til Abusland for kortvokste
medlemmer, som dog må være i stand til å forsere et par kilometer villmark for å komme fram til barhytta! Ta kontakt med Lars Jøran (93258697) for info!

Tirsd. 12/4 Rapport fra dyphavet!! Vi får besøk av havforskningsinstituttets Dr. Odd Aksel
Bergstad som vil fortelle om dyrelivet langs den midt-atlantiske rygg (nei, der
har du nok ikke vært…); Det gigantiske MAR-ECO prosjektet inkluderte også
en stor norsk forskningsinnsats; Se http://www.mar-eco.no/ for litt dybderus!

Helg 29/4 Voksengruppas orreleik! Den skal sent krøkes etc. etc.! Vår ydderst skolerte
- 1/5 og terrengående seniorsjef arrangerer igjen tur til orreleiken i Abusland! I år
Skal Hilde være med, og vi kan derfor anta at det blir regn! Bortsett fra det; kveldskos med ”Grillstad Carbonara” (tungt brannskadede grillpølser) før natteváking i påvente av spilleklar fugl! Fotografer som klør i teleobjektivet kan sette opp egen kamuflasje nær leiken! Ring Bjørn (91670665) for påmelding!

Onsd. 4/5 Hallvard Holtung fra SABIMA tar oss med til skogens eldste! Vi får en innføring
i biologien som lever av og på de gamle, døde og døende trærne som noen
uvitende velger å kalle ”verdiløse”. Både insekter – især da biller – sopp og lav
finner unike levesteder i slike trær – og dør ut sammen med dem Foredraget
er innledningen til et senere (august) kurs i kartlegging av arter avhengig av gamle trær. Hallvard vil på dagtid (3/5) sette ut noen insektfeller i trær i Kristiansand, så ta kontakt med Asbjørn Lie for å kunne bli med på dette!

Tirsd. 24/5 Fuglesangstur! Har du ikke fått vårfølelsen i gir enda, så har du enda
en sjanse. Frittgående Fugletitter Eldar Wrånes tar oss med i en
vandring blant hese småfugler for å høre om hekkingen & sjekkingen
er i rute. Oppmøte på Shellstasjonen i Rona kl. 17.30! Husk kikkert!

Sønd. 29/5 Museets dag! God anledning både til å vise fram Zoologisk Forening, og til å bli kjent med museet og de andre naturforeningene som sokner dit. Aktiviteter for barna & masse å se på & udmerket kaffi! Vi behøver alltid deltagere til standen vår, så ta kontakt med Asbjørn for koordinering!

Tirsd. 7/6 Kveldstur i vårskogen! Bjørn Haugerud tar oss med ut i Randesunds-
skogene for å se etter spor og sportegn i denne aller travleste tiden for
dyrene! Skogene i Randesund er stinne av grevling og svarte av
bever, ikke en anledning å la gå fra seg! Shellstasjonen i Rona kl. 17.30

Sønd. 19/6 Randøyadagen! Bli med på hyttetur til Randøya og vår maritime
feltstasjon for rekeaften og påfølgende (søndag) ”åpen hytte” for
besøkende til Randøydagena; som ”Hytteforening” på Randøya er dette
en glimrende anledning til å fortelle litt om foreningen og aktivitetene vi
bedriver. Ta kontakt med Hilde eller Asbjørn for koordinering!

Fred. 26/8 Flaggermustur! Nå har kveldene blitt lange nok til å gi skumring og skjul
for flaggermusene allerede fra tidlig på kvelden. I samarbeid med Museet drar vi på flaggermustur bevæpnet med lommelykter og flaggermusdetektorer – som gjør at vi kan høre flaggermusene når de bruker ultralyd til navigering og jakt. Sted ikke bestemt enda; følg med på bloggen til NZF for info!

Helg 26 Hallvard Holtung (SABIMA) m.fl. kommer ned til oss for å holde kurs i å -28/8 finne og identifisere insekter, kryptogamer og sopp fra gamle og hule
trær! Dette er en fortsettelse av foredraget som Hallvard holdt for oss 3.
mai. Dette er en sjelden anledning til å lære om både biomangfoldet og
undersøkelsesmetodene knyttet til denne etter hvert svært sjeldne
delen av naturen. Ta kontakt med Asbjørn for info & påmelding!!

Helg 2-4/9 Voksengruppas Listatur! Villatreff fredag aften for Ræger & vederquegelse, turer på Listastrendene og ellers udsøkte deler Listanaturen på lørdag, og festmiddag lørdag kveld med Hoffmeister Rosenthal bak gryteklutene.
Info hos & påmelding til bobestyrer (Leder) minst 1 uke før!

Tirsd. 27/9 For å forberede oss til en lang & grusom vinter, har vi engasjert to av våre mest landflyktige kvinner og bedt dem fortelle om de siste utenlandsopphold! Vi får gløtt fra Sør Afrika hvor Janicke Nicolaisen har herjet Land Roveren innover på savannene, og så ti tusen kilometer i motsatt retning hvor Hilde Skiffard har herjet sandalene sine mot brostein og berg på Sifnos, Milos og Paros på jakt etter kultur & natur & katter!

Alle møtene holdes på Agder naturmuseum kl. 18.30 dersom ikke annet er nevnt!

Barnegruppa! Flere aktiviteter er på trappene men ble ikke ”spikret” før programmet ble ferdigstilt! Følg med på bloggen http://zoologisk.blogspot.com/ for info om når paddeparring! Fuglekassesnekring!!, Uglletur!!! og annet barnevennlig snadder går av stabelen!!!

Hyttene! NZF - Sørlandsavdelingen (nytt navn fra i år!!) besidder ikke mindre enn to felt-
stasjoner; en i Snikkedalen ved Ytre Drangsvann (Randesund) og en på Randøya. Snikkedalshytta brukes for uformelle (kaffi & preking) onsdagstreff, og er ellers basis for fuglefotografering vintertid! Randøya er rigget for overnatting og er ideell for marin-turer og zoologiske avslapningsøvelser. Hytta på Randøya hilser du best på ved å delta på Randøyadagen! Ta kontakt med styret for mer info om bruk av hyttene!

Styret består fra valget 2011 av;
Leder Tor Kviljo (tlf. 95244812) Nestleder Lars Jøran Sundsdal (93258697)
Styremedlem Asbjørn Lie (97064081) Sekretær Janicke Nicolaisen (48217322)
Styremedlem Hilde Skiffard (90652129) Styremedlem Bjørn Haugerud (91670665)
Kasserer Nils Arnt Nilsen (92641204)

Post: NZF Sørlandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksvei 30, 4632 KRISTIANSAND

Ingen kommentarer: