Artsobservasjoner

søndag 13. mars 2011

Vinterfugltelling i Søgne

Medlemmer av fugleforeninga teller vannfugl i Vest-Agder to ganger hver vinter, i januar og nå i mars. Odd Kindberg skulle dekke området mellom Helleviga og Kusseviga i Søgne. Jeg ble med.
Tjelden er kommet, den første jeg har sett i vår, her i Paradisbukta. Til sammen så vi noe over ti tjeld på ruta. Våren er i anmarsj. Ellers talte vi mye toppskarv på de ytre skjærene, denne gang så vi flere toppskarv enn storskarv. Toppskarven øker. En smålom passerte mot øst.
Kusseviga er en av mine favorittplasser. Toppdykker er et nokså sjeldent syn langs Sørlandskysten.

Her fant vi hele 6 toppdykkere, to var allerede i praktdrakt, de andre fire trolig unge eller 2K fugler, dvs i sitt andre kalenderår.
Her er fem av toppdykkerene samlet.
Silandflokk inn for landing, en karakterfugl i Kusseviga.
Det var også noen laksender og kvinender.
Silendene på ei blank havflate. En hønsehauk passerte på nært hold og ei steinkobbe fisket ute i bukta. Alltid noe å oppleve mens vi venter på at våren og varmen skal komme for fullt.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: