Artsobservasjoner

lørdag 19. mars 2011

Årets fugl 2011 er hettemåke.

Hettemåke Årets Fugl 2011
Rødlistearten hettemåke er Årets Fugl i 2011. Arten går tilbake i antall i Norge. Hovedmålet med kampanjen i 2011 er å få kartlagt hekkeforekomsten. Og, hvis vi kan klare å få det til, samle inn data om ungeproduksjon, og kanskje få vite litt mer om årsakene til tilbakegangen

Ringmerket hettemåke i Høllen vinteren 2010, denne fuglen ble registrert både i Høllen og Mandal flere ganger. Dette er voksen fugl i vinterdrakt. Merket i Mandal

Voksen fugl i sommerdrakt, sjokoladebrun hette. De første fuglene er kommet, sett idag i Høllen 4 stk.Dette er en ungfugl i sin første drakt dvs en juv eller 1 K fugl i sitt første kalenderår.


Det er en liten hekkekoloni i Leirkilen i Søgne, den ser ut til å øke noe i antall. Kolonien gir beskyttelse til andre fugler som hekker i nærheten. Tjeld og ender liker seg i nærheten, hettemåka er aggresiv og jager bort stormåker fra kolonien og området rundt.Vinterbildene er tatt i Høllen vinteren 2010, flere hettemåker hadde tilhold blandt ender og svaner her. Folk er flinke til å mate fuglene i Høllen gjennom vinteren.


Voksen hettemåke i vinterdrakt mangler hette, men har en mørk flekk bak øyet.
Dette er en ung hettemåke muligens en 2 K dvs i sitt 2. kalenderår.


I forbindelse med at hettemåken er valgt til årets fugl ønsker vi altså å gjennomføre en kartlegging av både hekkende par og ungeproduksjon i Norge.
I tillegg ønsker vi å kartlegge bevegelsene til hettemåkene ved å sette fokus på avlesinger av fargeringer. For å oppnå gode resultater i alle disse kartleggingene, trenger vi hjelp fra NOF sine medlemmer.
Ser du hekkekolonier eller unger i sommer, kan du bidra til at vi finner ut mer om hettemåka.
Noter det du kommer over av hettemåker.
Tekst sakset delevis fra NOF sin hjemmeside.
Alle foto av Odd Kindberg

Ingen kommentarer: