Artsobservasjoner

søndag 24. november 2013

Havblikk i skjærgården i november, en ny smeigedag og mye spennende fugl.

Islom ved Torsteinsnes en stille dag på sjøen i november.

Det ligger enda spredte ærfugl i mellom skjærene. 
En enslig tjeld leter etter mat i fjæra ved Ny Hellesund, på yttersida av Kapelløya. 
På sånne stille fine dager kommer jeg meg helt ut i den ytre skjærgården. Havelle utenfor Hellersøya, Songvår. 
Toppskarv i oppflukt, legg merke til grønnskjæret i fjærdrakten. Denne skarvearten liker seg best i den ytre skjærgårend. SØ av Ny Hellesund. 
Kusseviga er en av de mest spennende lokalitetene å kikke på fugl vinterstid. Her en ung gråstrupedykker. 
Den første jeg har sett på mine båtturer i området i høst. 
Svarender finnes spredt i hele området. 
Knoppsvane i solnedgang i Paradisbukta, Langenes.
Solnedgang over Lyngholmen! 

Smeigedag i i skjærgården mellom Møvig i Vågsbygd og Høllen i Søgne.
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
23. november 2013.

Ingen kommentarer: