Artsobservasjoner

tirsdag 26. november 2013

Knoppsvanene i ålegrasengene i Stræden - viktig naturtype


Knoppsvana hekker årlig på en holme i Stræden (Ternevik) i Vågsbygda. Beiteforholdene er veldig gode på grunn av de store ålegrasengene (undervannseng), blant de største i Kristiansand. Området er derfor registrert som en svært viktig naturtype.

Lang hals gjør at maten (ålegraset) kan hentes fra "store" dyp.

Hannen passer godt på og sjekker meg alltid opp i det jeg passerer.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålegrasengene er en av de marine naturtypene med størst biologisk mangfold. Blant annet viktig område for fugl, hekkende terner og silender, på vinterstid kommer kvinendene og dvergdykkerene for å finne mat i ålegrasengene. Oppvekstområde for fisk.
 
Kystområdene i Vågsbygda er under press, så det er viktig å ta vare på slike viktige områder for biologisk mangfold i nærområdene.
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Stræden 17. november 2013.

Ingen kommentarer: