Artsobservasjoner

tirsdag 11. mars 2014

Salamanderdammen ved Ternevig

Hva har kommunen gjort med denne dammen? Hva skal de gjøre videre? Dette ser ikke pent ut! Jeg har prøvd å ta bilder fra alle vinkler. Denne dammen har en populasjon av Liten Salamander (Lissotriton vulgaris). Det var et sivbelte nær land; et fint sted der salamanderen kunne gjemme seg og finne næring. Hva skjer nå med salamanderne?


Ingen kommentarer: