Artsobservasjoner

mandag 17. mars 2014

TJELD DELVIS ALBINO VED DYBINGEN I KRISTIANSAND

 Denne tjelden kom jeg over ved Dybingen på en kort ettermiddagstur torsdag 13. mars 2014.
 Delvis albinisme, medfødt manglende evne til å danne pigment pga. manglende fargestoff (melanin).
 Partneren var en normalt farget tjeld.
 Kanskje paret slår seg til i området?
 Artig observasjon, tror det er første gang jeg har sett dette hos tjelden i skjærgården.
 
 Det var også mange kråker her på Svensholmen, en fugl jeg sjelden fotograferer.
 Det hadde samlet seg en stor flokk, så det er kanskje litt tidlig for pardannelse og hekking for kråkene.
 Ellers var det fo spredte knoppsvaner!
 Ærfuglene lå i sprdet grupper rundt Bragdøya, i tilleg til noen spredte kvinand og en del siland.
 Jeg tok dette bildet av en gråmåkeflokk! Når jeg lastet ned bildene i etterkant oppdaget jeg at en av måkene var fargemerket!
Fuglen var ikk helt i fokus, men ved å forstørre opp bildet tror jeg koden er J8J6. Kanskje den kan spores i databasen for fargemerkede fugl slik at forhistorinen til fuglern blir kjent? Sørøstsiden av Langøya!
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Tordag 13. mars 2014
Indre del av Kristiansandsfjorden.

Ingen kommentarer: