Artsobservasjoner

torsdag 17. april 2014

Praktdroneflue, Eristalis oestracea, fra Risleviga, Flekkerøy Kristiansand"Praktdroneflua er en stor og fargerik art som er lett å observere. Det foreligger få funn, og arten forekommer sparsomt (få individer) der den finnes, både i Norge og ellers i Fennoskandia. Ettersom larven er vannlevende (nedbryter av organisk materiale i pytter, dammer, vannbredder o.l.) er den sårbar for drenering, uttørring, vannforurensisng m.m. Eristalis oestracea rødlistes iht. IUCNs kriterier i kategori VU." dette er hentet fra Artsdatabankens nettside. Tar du bilder av insekter og forsøker å artsbestemme dem når du kommer hjem vil du fort oppdage at det er lurt å ta flere bilder, og ikke minst hvordan du skal ta bildene. Mange sommerfugler, f.eks. blåvinger og perlemorsommerfugler er det lurt å få med undersida av vingen. Det er derfor lurt å lese litt om de insektene du liker å fotografere, gjerne på forhånd!

De føste dagsommerfuglene har allerde vært på vingene ei god stund, jeg så den første dagpåfugløyet på Oksøy allerede 21. mars i år! Det flyr også noen spredte sitronsommerfugler når jeg er på tur i nærområdene mine. 

I morgen er det meldt fint vær, og jeg skal ha med makroobjektivet på tur. Hva med Flekkerøya?

Asbjørn Lie

Her er bildeserien av praktdroneflua tatt av Frank Strømmen

Legg merke til at praktdroneflua er avhengig av små våtmarksområder, dammer, pytter og tjern! Disse er like viktige som blomsterengene - som blant annet NZF Sørlandsavdelingen skjøtter i Beltviga på Flekkerøya. Vi er med på en søknad via Kristiansand kommune om et nytt prosjekt i Risleviga, for å bidra til å ta vare på den rike og sjeldne insektfaunaen i området.

Mvh Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: