Artsobservasjoner

fredag 25. april 2014

Foredrag tirsdag 29. april: Flått!


Flåtten er et dyr som de fleste av oss kanskje har et anstrengt forhold til, og som mange kanskje kunne vært foruten. Økt omfang av flått med borreliabakterier har gjort at flåtten har kommet sterkt i fokus de senere år, som igjen har ført til økt forskning rundt dette lille krypet. Men hvordan er egentlig økologien til disse små skapningene?

Førsteemanuensis Lars Korslund fra Universitetet i Agder har en bred interesse innenfor økologi og populasjonsdynamikk, og vi er så heldige å få besøk av han førstkommende tirsdag! Han vil gi oss et gløtt inn i flåttens økologi, og om hvordan flåttens vertsdyr har innvirkning på spredning av ulike flåttbårne sykdommer.

Velkommen til et spennende foredrag kl 18.30 på Agder naturmuseum! :)


Ingen kommentarer: