Artsobservasjoner

lørdag 18. desember 2010

Stilstudie av en dvergdykker

Dvergdykker i Straumen Farsund 12. desember 2010.
Trolig ålegressenger der Straumen møter fjorden, godt beiteomåde for dvergdykkere, spesielt i kuldeperioder med mye is.
Dvergdykkeren er lett å kjenne på størrelsen og korte stussen bak.
Den hekker sporadisk langs kysten av Sørlandet.
Den blir mer synlig når den inntreffer på overvintreingsplassene.
Stilstudie1
Stilstudie 2
Stilstudie 3
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: