Artsobservasjoner

mandag 13. desember 2010

Smeigedag på Lista i desember 2

Kvinender og toppender i Staumen, Farsund.
Tre bergender i stor flokk med toppender, utløpet av Framvaren Lista.

Når ferskvannene fryser til er slike åpne straumer viktige for andefugl.
Bergand hunn.
Toppand hann i Straumen.
Kvinand hann på sort vannflate.
Ei sothøne holdt seg også i området!
..og to tre dvergdykkere.
Knoppsvanene stor tunge fugler som holder råka åpen og roter opp mat til toppendene.
Knoppsvane i sort skyggefull vannflate.
Masse stokkender i sjøen utenfor Fuglevika. De to lyse endene midt i bildet er lappfiskand hanner. Disse holder seg normalt i ferskvannene, men trekker ut sjøen når isen legger seg.
Blanding av ærfugl og stokkand utenfor Fuglevika.
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Lista, Farsund 12. desember 2010.

Ingen kommentarer: