Artsobservasjoner

onsdag 1. desember 2010

Storskarv i vinterskjærgården

Storskarv fotografer på et sjømerke ved innløpet til Mæbø på Flekkerøya 19. desember 2008.
Storskarven like etter ett dykk. Storskarven er også blitt langt vanligere en da jeg vokste opp på 70-80-tallet. Det er to underarter, en som normalt hekker i Nord-Norge og en som hekker i Sør- og ØstEuropa kalt mellomskarv som oftest har mer hvitt i hodet i sommerdrakt. Men lett er det ikke å skille dem fra hverandre.

Det er trolig mellomskarven som er begynt å hekke langs kysten i Sørnorge fra Svenskegrensa til Rogaland de siste årene. Det er idag vanlig å treffe på skarv ved ferskvann langt inne i landet, og da alltid storskarv, trolig mellomskarv.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: