Artsobservasjoner

fredag 31. desember 2010

Vinterfugler - Laksender

Laksender, 14 hanner og to hunner hadde samlet seg i Mandalselvas nedre isfrie løp.
31. desember 2010.

Hannens rødfarge skyldes stoffer i maten den spiser.
Hunnene med karakteristisk k\skarpt skille mellom rustrødt hode og gråbrun hals.
Stilstudie av en hunnfugl.
Laksanda er ei dykkand.
Parvis, litt tilløp til kurtise.
Stilstudie 1!
Stilstudie 2
Stilstudie 3
Markant krok ytterst på nebber gjør det lettere å holde grep på sleipe fisk.
Stilstudie 4
Stilstudie 5.
Stilstudie 6.
Godt å klø seg litt bak øret!
Stilstudie 7.
På vei mot fiskefeltet!
Skikkelig nebbkrok, også tenner langs nebbkanten gjør det til et spesialredskap for å fange fisk.
Stilstudie 8.
Dykk!
Stilstudie 9.
Stilstudie 10.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.
Mandal 31. desember 2010.

Ingen kommentarer: