Artsobservasjoner

torsdag 30. desember 2010

Vinterfugler - sangsvane

Flokk med sangsvaner i en dam i den fulldyrka marka på Sangvik 20. desember 2008. De dukker gjerne opp når frosten gjør seg gjeldenede i innlandet og lenger nord.
Sangsvana er en art som klarer seg godt i våre dager, på 1800-tallet var den en sjelden fugl på grunn av hard jakt og fangst. I dag er den største trusselen drenering av våtmark, men svanene har også tilpasset seg og tatt det moderne jordbrukslandskapet i bruk som her fulldyrket eng.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: