Artsobservasjoner

torsdag 16. desember 2010

Stilstudie av en sjøorre hunn

Sjøorre hunn i Borshavn 12. desember 2010.
Ei dykkand, den slår ut med vingene før dykk. Svartanda holder vingene inn til kroppen, et kjennetegn som er nyttig når en kikker på fugl på langst hold.
Hvitt vingespeil, også et godt kjennetegn på fugl i flukt.
Hvite flekker i kinnene er et typisk trekk for hunnene.
Sjøorren hekker i høyfjellet i Norge, jeg har sett den på hekkeplassen på Hardangervidda.
I vinterhalvåret er den vanlig i sjøen utenfor Lista, mer spredt i skjærgården ved Kristiansand, helst ute i skjærgården. I høst har det ligget tre sjøorrer i Høllen i Søgne.
I sjøenlever den av muslinger, men jeg også sett den fange og spise småfisk.
Stilstudie av den dykkende anda.
Den klipper ut med vingene i det den går ned.
Fin ved sjøen og fint lys å fotografere ender i nå i desember.
Tekst og foto. Asbjørn Lie.
Borshavn, Lista 12. desember 2010.
Satt en musling i halsen?

Ingen kommentarer: