Artsobservasjoner

tirsdag 7. desember 2010

Tyrkerdua en standfugl

Tyrkerdua er en nykommer i norsk natur, de første tror jeg dukket opp på 1950-tallet. De ekspanderte rask og ble en vanlig fugl overalt i bebygde strøk. De siste årene er den blitt sjeldnere igjen og er kommet inn på lista over sjeldne og truete arter. Denne ble fotografert på Sangvik 20. desember 2008.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: