Artsobservasjoner

lørdag 2. oktober 2010

Bykle 26.-29. september 2010

Smeigedager og nattefrost tenner fagene i fjellskogen mot fjellet. Klorofyllet trekkes ut og bakgrunnsfargrn i bladene kommer fram.
Spredte gamle malmfuruer i fjellbjørkeskogen.

Enda var det en del bjørkefink i fjellskogen.
..og ganske mye bokfink, men trekket er i full gang på Tjomsemoen i Søgne hadde det samlet seg store flokker like før jeg dro på fjellet. Det var også mye trost i heia, mye rødvingetrost, gråtrost, svarttrost, måltrost og noen få duetrost. Det sore trekket kommer i gsng når snøen jager fuglene ut av fjellet. Enda mye bær å feite seg opp på.
Gråsisik kan vi treffe i fjellskogen nesten hele året, selv om mange trekker ned mot kysten.
Ravnen er tro mot fjellet hele året. Den lever nok godt på slakteavfall nå i elgjakta.
Granmeisa finnes i fjellskogen heile året.
Gammel innhul furugadd, mulig reirtre for ugler, perleugle?
Litt sportegn: beverlort på grunnt vann!
Fallhorn av rein.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: