Artsobservasjoner

torsdag 14. oktober 2010

Dugnadsøkt i Beltevika på Flekkerøya 14. oktober

Bjørn Vidar Olsson fjerner oppslag av furu i ei flott tørreng. Målet er ei artsrik blomstereng, viktig for insekter og annet biologisk mangfold. Vi har ryddet enga før og det ga gode resultater med en flott blomsterprakt. Men det tar tid å få restaurert ei slåtteeng.
I hovedeng, Raufidja, er det kommet opp mye bjørnebær i feltet vi ryddet for osp i vår. Vi slo av det meste og fjernet strøet.

Nils Arnt i kjent driv med langorva.
Her har jeg fått forsøke meg med ljåen.
Jan Ivar Eeg til venstre, Nils Arnt og Bjørn Vidar i bakgrunnen. Beate i rødt bærer vekk høyet, Nilsen har tatt seg en lur i bakken og bjørn Vidar viler seg på riveskaftet. Olav Didriksen tok de to siste bildene. Spennende å følge med på plante- og insektliv i enga framover. Området ligger i landskapvernområdet på Flekkerøya og vi skjøtter området på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Tekst og foo: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: