Artsobservasjoner

lørdag 16. oktober 2010

Søgnejordet 16. oktober

Det er kommet mye kaier på jordene, Odd talte 300 i går, ikke noe mindre i dag. Det trakk veldig mye trost, spesielt rødvingetrost - mange tusen.
Vi fikk se ei ung kongeørn inn over heiene, og denne unge havørna. Litt spurvehauk, en hønsehauk og noen få musvåk så vi også.
I et pæretre i utkanten av jordene forsynte skjæra seg av fruktene.
Flott fugl.
Stær i vinterdrakt i pæretreet.
Vi så noen små flokker på jordene - og de første flokkene med sidensvans.
En flott gulspurv på Tjomsemoen. Enda var det mye finkefugl, men dette trekket er på hell.
Av sjeldnere fugl ble det registrert ei lapppiplerke som fløy over Sangvik.
Det var også et par kornkråker blant kaiene.
Måltrost i åkeren, det var også noen få gråtrost og duetrost.
..og ei enslig ung fiskemåke.
Ei gråhegre på vei til Tjomsevann,
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: