Artsobservasjoner

fredag 22. oktober 2010

Dagens art: Kortnebbgås (22. oktober)

Denne kortnebbgåsa dukket opp i Høllen i Søgne 18. oktober 2008. Den gikk og beitet i gressplenen ved båthavna og lot seg villig fotografere. Det er vanligvis en sky fugl, som hekker på artisk tundra og i fjellskrenter på Grønland, Island og Svalbard. Den overvintrer i nordvest. Svalbardbestanden passerer over fastlandsnorge over østlandet, og noen dukker også opp på våre trakter.
Det har allerde vært observert en flokk med kortnebbgås i Søgne (se tidligere blogginnlegg). Nå når vinteren nærmer seg med snø innlandet og østoverdukker det gjerne opp en del gjess så det er bare å komme deg ut av godstolen og ut i naturen. Kulturlandskapet med dyrket mark langs kysten er fine plasser å lete.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: