Artsobservasjoner

lørdag 23. oktober 2010

Kusseviga og Kvernhusvannet 23. oktober

Sjøorre hunn i Kusseviga i Søgne 22. oktober. Det ble også observert en ung teist i bukta. Litt ærfugl, siland og storskarv. Det begynner nå å bli interessant å kikke på fugl i havbuktene langs kysten.
I Kvernhusvannet lå denne voksne bergandhunnen, sammen med to ungfugl, en liten flokk stokkender, 10-12 kvinender , ei laksand og to storskarv.

Berganda med ungfuglene og kvinender i bakgrunnen. I Høllen lå det en smålom.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: