Artsobservasjoner

søndag 17. oktober 2010

Smeigedag i skjærgården 17. oktober

En liten flokk med svartender like øst for Songvår, ærfugl i bakgrunnen.
Hunnene og ungfuglen har vite kinn. Hannen i forgrunnen er nesten helt svart.
Voksen hunn til høyre, en ungfugl til venstre?
Oppflukt.
Letting!
Vandrefalken jakter ute i mellom skjærene. Jeg så den angrep en vannfugl som reddet seg ved å dykke. Kanskje ei svartand, eller kanskje en alkekonge. Vi har funnet ribb av alkekonger i vandrefalkland.
Falken var fargemerket, kanskje noen kan finne ut hvor den er født og hvor gmmel den er?
Jeg observerte de første alkekongene, foreløpig bare tre observasjoner mellom Vågsbygd og Songvår.
I de ytre skjærene sitter det en del måker, gråmåka dominerer, men også noen svartbak.
Jeg så også min første lomvi i Kusseviga.
Lomvien har gått kraftig tilbake og er rødlistet.
Skjærpiplerka er en karakterfugl ute i skjærene og her kan du treffe den hele vinteren.
Den finner mat helt i fjæra på eksponerte svaberg.
Skjærpiplerke i fullt trav.
Storskarv, ungfuglene med lyst bryst.
Det lå sprede grupper av ærfugl ved de fleste holmer og skjær.
Fantastisk stille og flott vær.
Tekst og foto: Asbjørn Lie
17. oktober 2010.

Ingen kommentarer: