Artsobservasjoner

torsdag 14. oktober 2010

Rådyr med trillingkalver

I sørenden av Rusdalsvannet i Lund i Rogaland fikk jeg se et dyr svømme i elva tidlig på morgenen 11. oktober.
Rådyret gikk i land på et rimfrossent jorde.
Det viste seg at denne hadde tre kje i nærheten. En fin morgenopplevelse på vei til feltarbeid.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: