Artsobservasjoner

søndag 3. oktober 2010

Smågnageråret i fjellet

Svømmende lemen en kald morgen i Bykle 27. september 2010.
Et par dyr krysset vannet nede i barskogen, ikke akkurat badetemperatur i den kalde morgenen (-4 grader)
I veien forran bilen så jeg ytterligere 4 -5 dyr. Lenger inn på heia i åpent lende så jeg langt færre dyr. Når de krysser vannene er de tydlig på vandring.
Jeg gikk fire dager i fjellet og fjellskogen, så jevnlig lemen - men ingen rovfugl. Det vil si en hønsehauk, men det er ikke akkurat en smågnagerspesialist. Lenger sør i heiene ser det ut til å være mer rovfugl. jeg fikk en telefon fra en som hadde vært på jakt i heia ved Ose.
Denne rødreven fotograferte jeg under Vatnedalsdammen 29. september - den må ha gode dager med mye lettfangende lemen? Har du noen erfaringer med lemen fra i sommer?
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: