Artsobservasjoner

lørdag 9. oktober 2010

Tjomsemoen 9. oktober 2010

Ei skogdue på høyspentlening på Tjomsemoen. Det er en regelmessig gjest både høst og vår, men er sjelden.
Skogua og ei ringdue, skogdua er mindre og uten ringduas hvite flekker på vingene. Unge ringduer mangler "ringen" på halsen.
Skogdue i oppflukt.
Det er store flokker med finker på jordene nå, og flesteparten er bokfink. Men også store flokker med bjørkefink. Det var også mye gulspurv.
Der det er mye småfugl (byttedyr) er sjansene store for å studere spurvehaukens jaktadferd.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.
Tjomsemoen 9. oktober 2010.

Ingen kommentarer: