Artsobservasjoner

torsdag 12. august 2010

Dagens art: Fløyelsringvinge (12. august)

Fløyelsringvinge, Erebia ligea, fotografert på en hageplanter (Tergetes) på Plassebakken i Risdal, Froland kommune 8. august 2010.Den er en av Norges vanligste ringvinger og finnes i det meste av landet.
De hvite tegningene på undervingen er med på å bekrefte artsbestemmelsen. Larvene lever på ulike grasarter, bl.a. hundergras og blåtopp som er vanlig på våre kanter.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: