Artsobservasjoner

søndag 8. august 2010

Trebukker viktige nedbrytere av dødt trevirke.

Liten eikebukk, Cerambyx scopolii, som beiter pollen på sløke ved Øygarden nær Terjevann i Søgne, 7. august 2010. Ei stor og flott bille var det!
I følge nettstedet "Norges biller" er den bare funnet i Aust-Agder i Norge (se lenke til høyre). I artskart hos Artsdatabanken er det et gammelt funn også fra Østlandet (belegg på Tromsø Museum).
Arten står på lista over sjeldne og truede arter i Norge som "Nær truet"
I Norge er eik det viktigste vertstreet. Larven bruker 2-3 år på å utvikle seg til voksent insekt.


Firflekket blomsterbukk, Leptura quadrifasciolata, til venstre med sorte bein og Rutpela maculata til høyre med gult på beinene i sløke ved Tjuviktjønn 6. august 2010.
Hunnen beiter pollen, mens hannen utfører sin gjerning.
Firflekket blomsterbukk er vanlig fra Vest-Agder til Nordland. Larven utvikler ser i på fallvirke eller ved rothalsen på døde trær, vanligvis lauvtrær.
Lauvtreløper, Rhagium mordax, en av Norges vanligste trebukker. Finnes i hele landet.
Larven lever og forpupper seg under barken på gammel og fuktig ved, vanligvis lauvtrær.
Hann av Stictoleptura rubra som beiter på sløke langs veien inn til Terjevann 7. august. Som det latinske artsepitetet antyder er hunnen rødlig på dekkvingene.
Hann av Stenurella melanura som beiter pollen på ryllik nær Terjevann.
Larvene utvikler seg i yteveden i fuktig og sterkt morkent trevirke av lauv- og bartrær. Vanlig fra Vest-Agder til Nord-Trøndelag.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.
Tjuviktjønn - Terjevann, Søgne 6.-7. august 2010.
Kilder: Den svenske nationalnyckelen; Långhorningar og nettstedet Norges biller.

Ingen kommentarer: