Artsobservasjoner

søndag 22. august 2010

I blomsterengene på Østre Randøya 21. august

Blåvinge i parring, utrolig nok kunne paret fly sammenkoplet. Men hvilken art? Fargetegningene på undersiden er beste kjennetegn - akkurat som hos permorvingene.
Akten er overstått. Jeg artsbestemte den til tiriltungeblåvinge, Pollyommatus icarus, som er vanlig i hele landet. Larven lever på ertelanter som tiriltunge og kløver - vanlige planter langs veikantene på Østre Randøya.

En annen blåvinge i ei strandeng, samme art?
Sjekk undersiden av vingene! Tiriltungeblåvinge, Polymammatus icarus!

Ildgullvinge, Lycaena phlaeas, som sitter å nyter seinsommersola. Larven lever på småsyre og engsyre. Vanlig i hele landet.
Kysthumle på blåknapp.
Nå dominerer sitronsommerfuglene bla de stor dagsommerfuglene.
En tistelsommerfugl, 2. generasjon. Dette er en typisk "trekksommerfugl" som kommer helt fra Nord-Afrika tildlig på forsommeren. Den overvintrer ikke hos oss! Larven lever på tistler.
Seinsommer er tid for bjørnebær, akkurat som hos blåvingene mange arter som er vanskelige å artsbestemme!
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: