Artsobservasjoner

søndag 8. august 2010

Dagens art: Rødbrystet åtselbille (8. august)

Rødbrystet åtselbille, Oiceoptoma thoracica, lett kjennelig og kan ikke forveksles med andre biller. Fotografert i veikant inn mot Terjevann 1. august 2010. Det er ingen observasjoner av arten i Artsdatabankens artskart i Agderfylkene, men finnes nord til Trøndelag.
Sees ved åtsler og sopp (den spiser råtnende sopp!), særlig stanksopp fra mai til september.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: