Artsobservasjoner

onsdag 11. august 2010

Dagens art: Mølleren (11. august)

Møller i et litt uvanlig miljø, et åpent svaberg.
Den beveget seg bort til en liten vanndam i svaberget for å drikke.

Det er en nokså liten sanger, omtrent på størrelse med en lauvsanger. Generelt inntrykk er grå, med kontrastrik skille på kinnet og sorte bein.
Det ser ut til at den har funnet noe å spise på svaberget.
Navnet, møller, henspiller på den klaprende sangen som en hører på våren ofte i hager, åpen krattskog, mest langs kysten. Men jeg har registrert den helt opp til Bykle. Her er den fotografert i Risdal, 8. august 2010.
Her i et mer typisk miljø, en steinnypebusk i kanten av svaberget, på jakt etter insekter.
Et artig møte med mølleren som vanligvis ikke er så lett å få øye på.
Bildene er tatt under besøk hos Asgeir Frigstad, ved et flott svaberg ved hytta på Plassebakken, Froland kommune.
Teks og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: