Artsobservasjoner

fredag 13. august 2010

Dagens art: Gulspurv (13. august)

Gulspurv forbindes med kulturlandskap, åpnere områder hvor den søker føde som for det meste består av frø. Denne er fotografert på Plassebakken ved Risdal i Froland 8. august 2010.
I nærheten ligger en større åker med havre. Spillkorn i åkeren er en viktig matkilde for gulspurven. På Sangvikjordene i Søgne holder det gjerne til store flokker med gulspurv i vinterhalvåret. Spillkorn i stubbåkeren er da en viktig næringskilde. Gulspurven er også kjent for sangen - den "teller" til syyyv!
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: