Artsobservasjoner

tirsdag 3. august 2010

Dagens art: Kysthumle (3. august)

Kysthumle, Bombus moscorum, på nektarsøk i rundskolm langs de blomsterrike veikantene ned mot Randholmvågen på Østre Randøya 17. juli 2010.
Humler er ikke alltid så lett å bestemme. Typisk for kysthumle er det orange brystet og den litt mer blasse bakkroppen. Ei stor og flott humle var det.

Utbredelsen til kysthumla skal være kysten fra Lista til Lofoten, og noen spredte funn i innlandet. Så denne observasjonen har bidradd til økt kjennskap til artens utbredelse.
Kysthumla, det er en art som har gått drastisk tilbake i Europa. Kunnskapen om kysthumla er mangelfull i Norge. Endringer i landbruksdriften og gjengroing er nok viktige årsaker til dette.
Humlene er viktige bestøvere, så det er viktig å ta vare på slike blomsterrike veikanter som vi finner langs de gamle militærveiene ute på Randøya. PS! Jeg sendte bildene til Frode Ødegård i NINA for en sjekk av artsbestemmelsen. Det står en interessant artikkel om status for humlene i siste nummer av foreningens tidskrift, Fauna (4/2009).
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: