Artsobservasjoner

søndag 15. august 2010

Vaderene er på trekk i de ydre skjærane

Myrsniper i fjæra nedenfor Songvår fyr, Hellersøya i Søgne 15. august 2010. Det er tid for vadertrekk, og sjensene er størst i de ytre skjærene her i Søgne og Kristiansand.
Polarsniper, de rustrøde har enda beholdt sommerdrakten. Kråkerøya i Randesund 13. august 2010.

Ung sandlo i fjæra på Hellersøya (Songvår) i Søgne 15. august.
Sandløper og myrsniper på et skjær sør av Østre Randøya 13. august.
Sandløperen (til høyre) og myrsnipa lengst til venstre i bildet har enda beholdt mye av sommer/voksendrakta.
Sandløperen i skumsprøyten.
Ung tjeld (sort nebbspiss) på Østre Randøya 14. august. Mange av tjeldene ser ut til å ha trukket allerede.
I tillegg registrerte jeg strandsnipe, gluttsnipe, rødstilk og storspove i de ytre skjærene i helga.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: