Artsobservasjoner

onsdag 4. august 2010

Seinsommer er tid for sommerfugler

Sitronsommerfuglene er begynt å fly igjen, andre generasjon. Sitronsommerfuglene er en av de tidligste vi ser på våren (overvintrer som voksen). Den legger egg som klekkes nå på ettersommeren. Larven lever på trollhegg, en vanlig busk i fuktig skogsmark. Ålo 2. august.
Orangegullvinge hann, en liten fargerik dagsommerfugl. Fotografert ved Ålo 2. august. Larven lever på engsyre.
Dagpåfugløye fotografert i Holskogen 1. august. Den pleier å dukke opp omtrent samtidig med sitronsommerfuglene. Den overvintrer som voksen og flyr tidlig på våren. Andre generasjon flyr i disse dager. Larven lever på nesle (stornesle)
Keiserkåpe, en av de store perlemorvingene. Jeg har sett den mange steder de siste dagene, her ved Tjuviktjønn 1. august. Den er lettest å kjenne igjen på tegningene på bakvingens underside.
Adippeperlemorvinge fotografert ved Ålo i Søgne 2. august. En av de andre store perlemorvingene.
Den har et mønster med store hvite flekker på baksiden av bakvingen. Larven lever på fioler.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: