Artsobservasjoner

torsdag 19. august 2010

Pinnsvin besøkte barnegruppa

De etterhvert så berømte pinnsvinungene som ble funnet foreldreløse på Fossbekk i Lillesand var onsdag "hovedattraksjonen" da barnegruppa i Zoologisk Forening hadde treff på Agder Naturmuseum.


Vi registrerte hele 35 stykker - barn og voksne som ble som barn da pinnsvinungene stakk snuten fram fra den trygge blomsterkassa de har holdt til i siden Beate & co overtok ansvaret for dem.

I tillegg til at vi fikk nærkontakt med pinnsvinene, fikk alle som var til stede en interessant innføring i pinnsvinenes liv og virke - og også i en pinnsvinforskers liv og virke.

Etter leksjonen kan nå alle lett se forskjell på et hannpinnsvin og et hunpinnsvin. Fire av de fem pinnsvinene var for øvrig hanner.

Ingen kommentarer: