Artsobservasjoner

torsdag 19. august 2010

Dagens art: Mørkjordhumle (19. august)

Mørkjordhumle, Bombus terrestris, fotografert på svartknoppurt på Borhaug på Lista 17. august 2010.
Humlene kjennes bl.a. igjen på fargemønsteret på kroppen. Det var ei stor hunnhumle etter størrelsen å dømme. Kilde: Humlor av Gøran Holmstrøm.
Det er bare hunnene som overlever sommeren og går i dvale, arbeiderene (hunner) og hannene dør på ettersommeren og høsten.
Det er lurt å fotografere et insekt fra flere vinkler for lettere å kunne finne ut hvilken art det er!
I artsdatabankens artskart er det funn av arten fra det meste av landet. Men arten ble først funnet i Norge på 1950-tallet. Mørkjordhumle har vært brukt som polinator av tomater i veksthus. Mørkjordhumle er idag en av de vanligste humlene våre (se Fauna nr.4 2009).
På våren bygger hunnhumla et bol i et musebol, og legger et titalls egg som klekkes til sterile hunner, arbeidere. Hannene klekkes seinere på sommeren eller høsten - parrer seg og dør.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: